przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Teren na park, działka pod blok…

Z MIASTA

info. um
2019-09-30 13:39
11101

(fot. Bartłomiej Nowosielski/um)

Miasto zaczyna programowanie Gorzowa – swój udział będą mieli też gorzowianie.   

Wiceprezydent Jacek Szymankiewicz, Marcin Brytan z pracowni urbanistycznej i Anna Bonus Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji poinformowali o rozpoczynających się konsultacjach społecznych, związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa. 
 
Studium to dokument decydujący o rozwoju przestrzennym miasta. Zawiera jego wizję, rozstrzyga o układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, wskazuje kierunki rozwoju przestrzennego.
 
Magistrat zapowiada cykl dziesięciu spotkań konsultacyjnych, które rozpoczną się 1 października na Górczynie, a zakończą się 29 października na osiedlu Europejskim. Podsumowanie konsultacji –  połączone ze spotkaniem z ekspertami – nastąpi 19 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przed rozpoczęciem konsultacji miejscy eksperci przez kilkanaście miesięcy zbierali dane, aby rozpoznać wszystkie uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz stworzyć mapę tych kierunków.
 
Opracowaliśmy uwarunkowania i teraz jesteśmy świadomi tego, w jakich realiach się poruszamy – powiedział wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz. – Teraz pora na wypracowanie pewnego modelu, na określenie przeznaczenia terenów. Potem to będzie wiązać nas wszystkich przy realizacji inwestycji. Chcemy powiedzieć o tym, które tereny będą wyłączone z zabudowy, chcemy mówić o zieleni, o systemie przestrzeni publicznej. O tym, które tereny będą przeznaczone pod przemysł, pod mieszkalnictwo – mówił wiceprezydent Szymankiewicz.
 
Ocena uwarunkowań zajęła nam ponad dwa lata – powiedział Marcin Brytan z pracowni urbanistycznej. – Wiemy jak wygląda system zieleni, mamy zrobione studium komunikacyjne dla Gorzowa, wiemy jak powinny przebiegać nowe drogi, gdzie powinny powstać mosty. Przeanalizowaliśmy uwarunkowania kulturowe i przyrodnicze. Na podstawie zebranej wiedzy, stworzyliśmy mapę kierunków zagospodarowania przestrzennego czyli opracowanie, które pozwoli na powstawanie w przyszłości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mając w mieście pracownię urbanistyczną możemy, wspólnie z mieszkańcami prowadzić konsultacje, możemy razem pracować, zanim projekt zostanie zalegalizowany przez radę miasta – mówił Marcin Brytan.
 
– Konsultacje studium, które właśnie się rozpoczęły, potrwają do 19 listopada – powiedziała Anna Bonus Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji. Już od dzisiaj można składać uwagi w formie pisemnej i elektronicznej. Adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej miasta pod znakiem graficznym Przestudiujmy Miasto. Tam mieszkańcy trafią do wszystkich potrzebnych materiałów. Oprócz klasycznego zbierania uwag zaplanowaliśmy 10 spotkań w różnych częściach miasta. Będą to dyżury konsultacyjne. – Podczas konsultacji będziemy zbierać uwagi dotyczące studium, ale będzie to też okazja, aby mieszkańcy mogli przyjść z indywidualnymi sprawami, które mogą rozstrzygać się w zapisach studium zagospodarowania.
 
Uwagi drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: pracownia@um.gorzow.pl, a więcej informacji o konsultacjach znajduje się na stronie www.gorzow.pl pod znakiem Przestudiujmy Miasto.
 
 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x