przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Sprostowanie Eurovia Polska S.A.

Z MIASTA

red.
2018-04-16 16:05
22580

(fot./źródło: street view)

Dotyczy inwestycji na ulicy Wróblewskiego. W związku z opublikowaniem dnia 6 kwietnia 2018 r. materiału „Inwestycje miejskie-interes rodzinny”, stosujemy się do prośby o umieszczenie sprostowania do przedmiotowego materiału. 

tu znajdziesz tekst, którego dotyczy sprostowanie  
Siwy: Inwestycje miejskie – interes rodzinny
 
tekst przesłany do redakcji przez Eurovia Polska S.A.:  
 
Po lekturze materiału prasowego zatytułowanego „Inwestycje miejskie – interes rodzinny” opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2018 roku w serwisie internetowym gorzow24.pl z przykrością stwierdzam, że znalazły się tam informacje zawierające lub sugerujące nieprawdziwe treści uderzające w dobre imię spółki Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Z tego powodu, w imieniu Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, na podstawie art. 31 a Prawa prasowego wnoszę o opublikowanie niniejszego sprostowania, odnoszącego się do zawartych w powołanym materiale nieprawdziwych wiadomości. Tekst sprostowania:
 
„Sprostowanie
Nie jest prawdą, że dnia 21 grudnia 2017 r. sporządzono protokół odbioru końcowego, pomimo że prace trwały, a część z nich nie została wykonana do daty publikacji artykułu. W dniu 21 grudnia 2017 r. nie został sporządzony żaden protokół. Roboty budowlane, których dotyczy artykuł objęte były dwiema umowami, z których jedna dotyczyła zasadniczo przebudowy części ulicy Wróblewskiego, a druga przebudowy chodnika. Prace te zostały zakończone, odpowiednio, 1 grudnia 2017 r. i 15 grudnia 2017 r., a protokoły odbioru robót podpisano, odpowiednio, 19 grudnia 2017 r. i 15 grudnia 2017 r. W obu protokołach stwierdzono usterki i zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami wyznaczono terminy ich naprawienia na 30 stycznia 2018 r. W tym terminie nastąpiło zgłoszenie do odbioru poprawek usterek stwierdzonych w protokołach. W dniu 8 lutego 2018 r. podpisano protokół, w którym stwierdzono naprawę tych usterek, ale jednocześnie stwierdzono powstanie nowych usterek, których naprawę wyznaczono na 30 kwietnia 2018 r. 
 
Z uwagi na powyższe okoliczności, nie jest także prawdą, że w protokole przedłużono termin ostatecznego odbioru po poprawkach do 30 stycznia 2018 r. i że w rzeczywistości był to nowy termin zakończenia prac. Odbiór został dokonany w datach wskazanych powyżej, a na dzień 30 stycznia 2018 r. wyznaczono tylko termin usunięcia usterek, co jest standardowym postępowaniem przy odbiorze robót budowlanych. 
 
Nie jest prawdą, że Tabela Elementów Rozliczeniowych TER potwierdza wykonanie prac, które w rzeczywistości zostały wykonane dopiero pod koniec stycznia 2018 r. Tabela Elementów Rozliczeniowych TER potwierdzała wykonanie prac, które zostały zgłoszone do odbioru. 
 
Nie jest prawdziwa sugerowana w artykule teza, że TER został wykonany przed skończeniem robót. Wskazana różnica pomiędzy TER, a pomiarami geodezyjnymi wynika z faktu, że autor artykułu przedstawił pomiar geodezyjny, który dotyczył tylko wbudowanej kostki betonowej, a w TER zsumował pozycje, które dotyczyły nowej kostki, jak i starej przekładanej kostki betonowej, będącej materiałem inwestora. 
 
Nie jest prawdą, że zamawiający poniósł stratę w kwocie 240 tys. zł z powodu utraconych odsetek karnych za nieterminowe wykonanie robót i ok. 15 tys. zł za niewykonane, a zapłacone roboty. Zamawiający, zgodnie z utrwaloną doktryną prawną i orzecznictwem, ma obowiązek dokonania odbioru robót niezawierających wad istotnych. Konieczność usunięcia usterek nie oznacza nieterminowego wykonania robót. Ponadto, wszystkie prace, które były przedmiotem umowy i poleceniami Zamawiającego zostały wykonane.
 
Wymieniony w artykule Przemysław Plis nie brał udziału w żadnym zakresie w procesie realizacji omawianej inwestycji z uwagi na pokrewieństwo z przedstawicielem zamawiającego.” 
 
Jednocześnie proszę o publikację powyższego sprostowania w serwisie internetowym gorzow24.pl w okresie dostępności przedmiotowego artykułu. 
 
z poważaniem
Nicolas Depret, prezes zarządu Eurovia Polska S.A.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x