przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Potrącenia z wynagrodzenia – od kwoty brutto czy netto?

Z MIASTA

artykuł sponsorowany
2018-03-08 08:45
3113

Zaległe alimenty czy raty pożyczek i kredytów egzekwowane przez komornika – to zobowiązania, które pracodawca odlicza od pensji pracownika. Potrąceń można dokonywać od wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Zasady dokonywania potrąceń

Wynagrodzenie za pracę podlega specjalnej ochronie. Zgodnie z kodeksem pracy nie możemy np. dobrowolnie z niego zrezygnować ani przekazać go innej osobie. Ważne, by pracodawca regularnie wypłacał należność. Jeśli nie robi tego lub przekazuje pieniądze po terminie, możemy dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. Ochrona wynagrodzenia obejmuje również jego wysokość. Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin nie powinna otrzymywać pensji niższej niż płaca minimalna ustalana w każdym roku przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Aby dokonywać obligatoryjnych potrąceń z wynagrodzenia, pracodawca nie potrzebuje naszej zgody. Powinien odliczać poszczególne kwoty według określonej kolejności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (kredyty, pożyczki, grzywny, podatki),
 • zaliczki pieniężne,
 • kary pieniężne nakładane na podstawie art. 108 kodeksu pracy.

Potrącenia fakultatywne to takie, na które pracownik musi wyrazić zgodę. Chodzi np. o:

 • składki związkowe,
 • pożyczki udzielone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • składki na dobrowolne ubezpieczenie grupowe.

Od jakiej kwoty dokonuje się potrąceń?

Pracodawca może odliczać kwoty przeznaczone na spłatę pożyczki zakładowej lub egzekwowane przez komornika dopiero po ustaleniu wysokości wynagrodzenia netto.

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto

Aby ustalić, jaką część naszej pensji może przejąć komornik, musimy wyliczyć wynagrodzenie netto. W tym celu od określonej kwoty brutto powinniśmy odjąć zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:

 • 9,76% płacy brutto – ubezpieczenie emerytalne,
 • 1,5% płacy brutto – ubezpieczenie rentowe,
 • 2,45% płacy brutto – ubezpieczenie chorobowe,
 • 9% płacy pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady, zgodnie z którymi określa się wymiar pensji netto, wynikają z ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o systemie ubezpieczeń społecznych

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x